Pages

Sunday, 16 December 2012

Syamail Muhammadiyah ( Bab 7 : Celak Mata Rasulullah )

Hadis 3 :

Ibnu Abbas berkata melaporkan, Rasulullah berkata :

Sebaik-baik celak mata bagi kalian adalah batu selak al-Itsmid, sebab ia mencerahkan penglihatan dan menumbuhkan bulu mata.

(Direkodkan oleh Tirmizi, Abu Dawud, Ibnu Majah dan Nasa'i)

Keterangan : Hadis ini bertaraf sahih. Dilaporkan oleh Qutaibah bin Sa'id, daripada Basyar bin al-Mufadhal, daripada Abdullah bin Utsman bin Khaitsam, daripada Sa'id bin Jubair yang bersumber daripada Ibnu Abbas.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...