Pages

Monday, 17 December 2012

Syamail Muhammadiyah ( Bab 7 : Celak Mata Rasulullah )

Hadis 4 :


Ibnu Umar melaporkan, Rasulullah berkata :

Hendaklah kalian bercelak dengan batu celak al-itsmid, sebab ia akan menjernihkan penglihatan dan menumbuhkan bulu mata.

Keterangan : Hadis ini bertaraf sahih. Dilaporkan oleh Ibrahim bin al-Mutsamir al-Bashri, daripada Abu Ashim, daripada Utsman bin Abdul Malik, daripada Salim yang berssumber daripada Ibnu Umar.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...