Pages

Sunday, 9 December 2012

Syamail Muhammadiyah ( Bab 5 : Uban Rasulullah )

Hadis 3 :

Jabir bin Samurah berkata :

Apabila Rasulullah memakai minyak rambutnya, ubannya tidak kelihatan. Apabila baginda tidak memakai minyak di rambutnya, akan terlihatlah sedikit uban.

(Direkodkan oleh Tirmizi, Muslim dan Nasa'i)

Keterangan : Hadis ini bertaraf sahih. Dilaporkan oleh Muhammad bin Mutsanna, daripada Abu Daud at-Thayalisi, daripada Syu'bah yang bersumber daripada Anas bin Malik.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...