Pages

Saturday, 8 December 2012

Syamail Muhammadiyah ( Bab 4 : Cara Rasulullah Merapikan Rambut )

Hadis 1 :

Aisyah berkata :

Aku pernah menyisir rambut Rasulullah semasa aku sedang haid.

( Direkodkan oleh Tirmizi, Bukhari dan Nasa'i )

Keterangan : Hadis ini bertaraf sahih. Dilaporkan oleh Ishaq bin Musa al-Anshari, daripada Ma'n bin Isa, daripada Malik bin Anas, daripada Hisyam bin Urwah, daripada bapanya yang bersumber daripada Aisyah.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...