Pages

Friday, 14 December 2012

Rasul Ulul 'Azmi (Bahagian 1)

Pengenalan :


Diceritakan terdapat seramai 124,000 orang Nabi, dan 313 orang daripadanya merupakan rasul. Rasul-rasul ini diutuskan oleh Allah SWT untuk memimpin dan memandu umat pada zaman mereka supaya mentauhid dan mengesakan Allah SWT serta melaksanakan peintah-Nya dan meninggalkan segala larangan-Nya. 

Semenjak dari Zaman Nabi Adam A.S. sehinggalah ke zaman Nabi Muhammad SAW, dakwah mereka untuk mendaulatkan syariat Agama Allah SWT sentiasa menghadapi cabaran.

Daripada 313 orang Rasul ini, 25 orang daripadanya adalah WAJIB diketahui oleh umat ISLAM. Namun begitu, hanya LIMA ORANG rasul sahaja yang layak menerima gelaran ULUL 'AZMI iaitu Rasul pilihan dan Agung.

Rasul Ulul 'Azmi tersebut ialah :

1. Nabi Muhammad SAW
2. Nabi Ibrahim A.S.
3. Nabi Musa A.S.
4. Nabi Isa A.S.
5. Nabi Nuh A.S.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...