Pages

Sunday, 2 December 2012

Syamail Muhammadiyah (Bab 2:'Khatam':Tanda Kenabian Rasulullah)

Hadis 2 :

Jabir bin Samurah berkata :

Aku pernah melihat tanda kenabian yang ada di antara kedua-dua bahu Rasulullah, iaitu daging yang berwarna merah sebesar telur burung merpati.

(Direkodkan oleh Muslim dan Tirmizi)

Keterangan : Hadis ini bertaraf sahih. Dilaporkan oleh Sa'id bin Ya'qub ath-Thalaqani, daripada Ayyub bin Jabir, daripada Simak bin Harb yang bersumber daripada Jabir bin Samurah.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...