Pages

Tuesday, 4 December 2012

Syamail Muhammadiyah (Bab 3 : Rambut Rasulullah)

Hadis 5 :

Ummu Hani bin Abu Thalib berkata :

Semasa penaklukan Kota Mekah, Rasulullah memasuki kota ini dengan rambut yang diikat empat.

(Direkodkan oleh Tirmizi, Abu Dawud, dan Ibnu Majah)

Keterangan : Hadis ini bertaraf sahih. Dilaporkan oleh Muhammad bin Yahya bin Abi Umar, daripada Sufyan bin Uyainah, daripada Ibnu Abi Najih, daripada Mujahid, daripada Ummu Hani.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...