Pages

Saturday, 1 December 2012

Syamail Muhammadiyah (Bab 1:Fizikal Rasulullah SAW)

Hadis 9

Jabir bin Abdullah mendengar Rasulullah berkata:

Sudah diperlihatkan para nabi kepadaku. Musa kelihatan seperti seorang lelaki daripada suku Syanu'ah. Aku melihat 'Isa bin Maryam, ternyata orang yang paling mirip dengannya yang pernah aku lihat adalah 'Urwah bin Mas'ud. Dan, aku melihat Ibrahim, ternyata seseorang yang pernah aku lihat yang paling mirip dengannya adalah sahabat kalian ini (iaitu Rasulullah sendiri). Aku juga melihat malaikat Jibril, yang mirip dengannya yang pernah aku lihat adalah Dihyah.

(Direkodkan oleh Tirmizi dan Muslim)

Keterangan : Hadis ini bertaraf sahih. Dilaporkan oleh Qutaibah bin Sa'ad, daripada Laits bin Said, daripada Abu Zubair yang bersumber daripada Jabir bin Abdullah.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...