Pages

Wednesday, 12 December 2012

Syamail Muhammadiyah ( Bab 6 : Semir Rambut Rasulullah )

Hadis 1 :

Abu Rimtsah berkata :

Aku pergi menemui Rasulullah bersama seorang anakku. Rasulullah bertanya, "Adakah ini anakkmu?" Aku menjawab, "Ya, dia benar-benar anakku".

Rasulullah berkata, "Dia tidak akan diseksa kerana menanggung dosamu dan kamu tidak akan diseksa kerana menanggung dosanya". Pada ketika itu, aku melihat uban Rasulullah berwarna merah.

(Direkodkan oleh Tirmizi, Abu Dawud dan Nasa'i)

Keterangan : Hadis ini bertaraf sahih. Dilaporkan oleh Ahmad bin Mani', daripada  Husyaim, daripada Abdul Malik bin Umair, daripada Iyad bin Laqith yang bersumber daripada Abu Rimtsah.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...