Pages

Wednesday, 12 December 2012

Syamail Muhammadiyah ( Bab 5 : Uban Rasulullah )

Hadis 4 :

Ibnu Abbas berkata :

Abu Bakar berkata, "Wahai Rasulullah, kamu sudah beruban!'' Rasulullah pula berkata, ''Ubanku ini disebabkan oleh Surah Hud, al-Waqiah, al-Mursalat, an-Naba' dan at-Takwir''.

(Direkodkan oleh Tirmizi)

Keterangan : Hadis ini bertaraf sahih. Dilaporkan oleh Abu Kuraib Muhammad bin al-A'la, daripada Muawiyah bin Hisyam, daripada Syaiban, daripada Abu Ishaq, daripada Ikrimah, daripada Ibnu Abbas

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...