Pages

Saturday, 8 December 2012

Syamail Muhammadiyah ( Bab 4 : Cara Rasulullah Merapikan Rambut )

Hadis 3 :

Abdullah bin Mughaffal berkata :

Rasulullah melarang kami merapikan rambut kecuali sekali.

(Direkodkan oleh Tirmizi, Abu Dawus, Ibnu Majah dan Nasa'i)

Keterangan : Hadis ini bertaraf sahih. Dilaporkan oleh Muhammad bin Basyar, daripada Yahya bin Sa'id, daripada Hisyam bin Hasan, daripada al-Hasan Basri yang bersumber daripada Abdullah bin Mughaffal.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...