Pages

Friday, 14 December 2012

Syamail Muhammadiyah ( Bab 7 : Celak Mata Rasulullah )

Hadis 1 :

Ibnu Abbas melaporkan Rasulullah berkata :


"Bercelaklah kalian dengan batu celak al-itsmid, kerana ia dapat mencerahkan penglihatan dan menumbuhkan bulu mata".

Ibnu Abbas yakin, Rasulullah mempunyai peralatan bercelak yang digunakannya setiap malam, tiga kali pada mata kanan dan tiga kali pada mata kiri

(Direkodkan oleh Tirmizi dan IbnuMajah)

Keterangan : Hadis ini bertaraf sahih. Dilaporkan oleh Muhammad bin Humaid ar-Razi, daripada Abu Daud at-Thayalisi, daripada Abbad bin Manshur, daripada Ikrimah, daripada Ibnu Abbas.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...