Pages

Wednesday, 12 December 2012

Syamail Muhammadiyah ( Bab 5 : Uban Rasulullah )

Hadis 5 :


Abu Rimtsah at-Taymi berkata :

Aku pergi bertemu dengan Rasulullah bersama seorang anakku menunjukkan Rasulullah kepadanya. Aku berkata kepada anakku, "Inilah Nabi Allah, selawat dan salam ke atasnya". Beliau memakai pakaian berwarna hijau. Rambutnya sudah beruban dan ubannya berwarna merah.

(Direkodkan oleh Tirmizi, Abu Dawud dan Nasa'i)

Keterangan : Hadis ini bertaraf sahih. Dilaporkan oleh Ali bin Hujr, daripada Shuaib bin Safwan, daripada Abdul Malik bin Umair, daripada Iyad Laqith al-'Ijli yang bersumber daripada Abu Rimtsah at-Taymi.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...