Pages

Saturday, 8 December 2012

Syamail Muhammadiyah ( Bab 4 : Cara Rasulullah Merapikan Rambut )

Hadis 2 :

Aisyah berkata :

Rasulullah suka mendahulukan anggota yang kanan semasa bersuci, menyisir rambut dan memakai kasut.

( Direkodkan oleh Tirmizi, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Ibnu Majah dan Nasa'i )

Keterangan : Hadis ini bertaraf sahih. Dilaporkan oleh Hannad bin as-Sariy, daripada Abul Ahwash, daripada Asy'ats bin Abis-Sya'tsa, daripada bapanya, daripada Masruq yang bersumber daripada Aisyah.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...