Pages

Sunday, 16 December 2012

Syamail Muhammadiyah ( Bab 7 : Celak Mata Rasulullah )

Hadis 2 :

Jabir bin Abdullah melaporkan, Rasulullah berkata :

Hendaklah kalian bercelak dengan batu celak al-Itsmid ketika hendak tidur, sebab ia akan menjernihkan penglihatan dan menumbuhkan bulu mata.

(Direkodkan oleh Tirmizi dan Ibnu Majah)

Keterangan : Hadis ini bertaraf sahih. Dilaporkan oleh Ahmad bin Mani', daripada Muhammad bin Yazid, daripada Muhaammad bin Ishaq, daripada Muhammad bin al-Munkadir yang bersumber daripada Jabir bin Abdullah.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...