Pages

Saturday, 1 December 2012

Syamail Muhammadiyah (Bab 1:Fizikal Rasulullah SAW)

Hadis 10

Sa'id al-Jurairi berkata, "Aku mendengar Abu Thufail berkata :

Aku pernah melihat Rasulullah, dan tidak ada seorang pun yang masih hidup di permukaan bumi ini yang pernah melihat baginda selain aku", Sa'id al-Jurairi berkata, "Jelaskan sifatnya kepadaku!" Abu Thufail menjawab, "Baginda putih, tampan dan sederhana".

(Direkodkan oleh Tirmizi, Muslim dan Abu Daud)

Keterangan : Hadis ini bertaraf sahih. Dilaporkan oleh Sufyan bin waki' dan Muhammad bin Basyar, daripada Yazid bin Harunn bersumber daripada Sa'id al-Jurairi


No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...