Pages

Friday, 30 November 2012

Syamail Muhammadiyah (Bab 1:Fizikal Rasulullah SAW)

Hadis 7

Jabir bin Samurah berkata :

Aku melihat Rasulullah pada suatu malam yang diterangi bulan purnama. Pada waktu itu, baginda memakai pakaian berwarna merah. Aku memandang baginda dan bulan silih berganti. Menurutku, baginda lebih indah daripada bulan purnama.

(Direkodkan oleh Tirmizi)

Keterangan : Hadis ini bertaraf sahih. Dilaporkan oleh Hannad bin as-Sariy, daripada 'Ab-tsar bin al-Qasim, daripada Asy'ats (Ibnu Suwar), daripada Abu Ishaq bersumber daripada Jabir bin Samurah.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...